សុខភាពមាត់។

គឺជាអ្វីដែលធ្វើអោយស្នាមញញឹមរបស់កូនអ្នកភ្លឺថ្លាប៉ុន្តែការថែរក្សាធ្មេញអោយបានល្អគឺមិនត្រឹមតែមើលទៅស្អាតប៉ុណ្ណោះទេ។ បញ្ហាធ្មេញគឺជាមូលហេតុធំបំផុតដែលធ្វើឱ្យកុមារបាត់បង់ការសិក្សាប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍសុខភាពមាត់ល្អចាប់ផ្តើមតាំងពីទារក។ សូម្បីតែមុនពេលធ្មេញរបស់កូនអ្នកលេចចេញមកអញ្ចាញធ្មេញរបស់គាត់គួរតែត្រូវបានជូតដោយក្រណាត់ទន់បន្ទាប់ពីបរិភោគហើយគាត់គួរតែទៅជួបពេទ្យធ្មេញនៅអាយុ ៦ ខែ។ ជួយឱ្យកូនអ្នកញញឹមនិងទទួលជោគជ័យដោយចាត់ទុកសុខភាពមាត់ជាអាទិភាព។

ខែសុខភាពមាត់ធ្មេញកុមារជាតិ៖ ការមានផ្ទៃពោះនិងថែទាំធ្មេញ

ខែសុខភាពមាត់ធ្មេញកុមារជាតិ៖ ការមានផ្ទៃពោះនិងថែទាំធ្មេញ

អ្នកជំនាញជាច្រើននិយាយថាខែសុខភាពមាត់ធ្មេញកុមារជាតិ៖ ការមានផ្ទៃពោះនិងការថែរក្សាសុខភាពមាត់ធ្មេញមិនមែនជាហេតុផលដើម្បីពន្យាពេលថែរក្សាសុខភាពមាត់ធ្មេញនោះទេទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភថាការព្យាបាលសុខភាពមាត់ធ្មេញមួយចំនួនអាចធ្វើឱ្យទារកមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយ។ ខណៈពេលដែលការសិក្សាមានទំនាស់អំពីថាតើកម្លាំងពលកម្មមុនពេលអាច ...

ខែសុខភាពមាត់ធ្មេញកុមារជាតិ៖ ការចាប់ផ្តើមដំបូង

ខែសុខភាពមាត់ធ្មេញកុមារជាតិ៖ ការចាប់ផ្តើមដំបូង

ខែសុខភាពមាត់ធ្មេញកុមារជាតិ៖ ការចាប់ផ្តើមដំបូងនៅឡូសអេនជឺលេស --- បន្ទាប់ពីធ្មេញទារកចាប់ផ្តើមលេចចេញមកអាឡិចសាន់ឌឺនិងអេមីលីបានទៅជួបពេទ្យធ្មេញ។ ភ្លាមៗនេះត្រូវបានពិនិត្យដោយធ្មេញពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំនិងដុសធ្មេញជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមានជំនួយពី ...

ខែសុខភាពមាត់ធ្មេញកុមារជាតិ៖ ដោះស្រាយការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត

ខែសុខភាពមាត់ធ្មេញកុមារជាតិ៖ ដោះស្រាយការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត

ខែសុខភាពមាត់ធ្មេញកុមារជាតិ៖ ដោះស្រាយការរីករាលដាលនៃការសិក្សាថ្មីមួយបានបញ្ជាក់ពីកម្រិតអាក្រក់បំផុតនៃការពុកធ្មេញដែលកើតមានក្នុងចំណោមកុមារដែលគ្មានសុខភាពល្អនៅក្នុងខោនធី Los Angeles ។ ការសិក្សាក៏បានបង្ហាញថាកម្មវិធីដែល ...

បកប្រែ