ការបំបៅដោះកូន

ការបំបៅដោះកូន

គឺជាអាហារដំបូងដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ទារករបស់អ្នកហើយផ្តល់នូវឱកាសដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ការផ្សារភ្ជាប់។ វាផ្តល់នូវជីវជាតិបំប៉នត្រឹមត្រូវសីតុណ្ហភាពត្រឹមត្រូវងាយរំលាយហើយអាចប្រើបាននៅពេលចាំបាច់។ ទឹកដោះម្តាយថែមទាំងមានអង្គបដិប្រាណដែលការពារកូនអ្នកពីជំងឺទៀតផង។ នៅដំណាក់កាលដំបូងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះរបស់កូនអ្នកអាចជាការពិបាកប៉ុន្តែនៅទីនេះអ្នកអាចរកជំនួយដើម្បីផ្តល់ឱ្យទារកអ្នកនូវការចាប់ផ្តើមល្អបំផុត។

បកប្រែ