វេជ្ជបណ្ឌិត Swilley គឺជាដៃគូគ្រូពេទ្យចូលនិវត្តន៍នៅ SCPMG (Kaiser Permanente) ជំនាញខាងជំងឺបេះដូងកុមារ។ នាងគឺជាម្ចាស់ជើងឯកសុខភាពសុខភាពនៅឯខាយ័រ Downey និងជាសមាជិកនៃបណ្ឌិត្យសភាពេទ្យកុមារអាមេរិកមហាវិទ្យាល័យជំងឺបេះដូងអាមេរិកនិងសមាគមគ្រូពេទ្យស្ត្រីស្បែកខ្មៅ។ លើសពីនេះទៀតនាងគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលជូលី (មជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងព្យាបាលអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ) ។
បកប្រែ