សុខភាព​រាងកាយ

សុខភាព​រាងកាយ

ពិតជាមានតម្លៃណាស់ហើយវាជាអ្វីដែលឪពុកម្តាយគ្រប់រូបគិតអំពីហើយថែមទាំងព្រួយបារម្ភអំពីពេលដែលពួកគេបានដឹងថាពួកគេកំពុងមានផ្ទៃពោះ។ ការថែរក្សាសុខភាពរាងកាយរបស់កូនអ្នកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកត្តាជាច្រើនដែលរួមមានការផ្តល់នូវជីវជាតិល្អនិងរបៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់កូនអ្នកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនិងមានសុខភាពល្អ។ ជាមួយនឹងការពិនិត្យសុខភាពទៀងទាត់ការបង្កើតបរិយាកាសផ្ទះដែលមានសុខភាពល្អនិងការខិតខំដើម្បីការពារការរីករាលដាលនៃជំងឺអ្នកអាចជួយការពារសុខភាពរាងកាយរបស់កូនអ្នក។

បកប្រែ